Umění dlouhého století

Umění dlouhého století

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 se žáci 6XA a 2A vydali s profesorkami Haníkovou a Poprovou a slečnou Jungrovou do Veletržního paláce na výstavu Umění dlouhého století. Když si uložili batohy a kabáty do šatny, rozdělili se na dvě skupiny. My ze sexty jsme následovali paní průvodkyni do čtvrtého patra, kde nám představila nejen kubistická a expresionistická díla v Čechách. I ti, kteří kubismu zrovna nerozumí, si prohlídku užili, jelikož sál nabízel spoustu jiných obrazů i soch.

Žáci 2A měli trochu jiný program – obdrželi pracovní listy a do nich doplňovali informace k obrazům.

Na konci prohlídky jsme měli ještě asi půl hodiny rozchod, takže jsme si mohli projít celou budovu galerie a prohlédnout si i jiné expozice.

                                                                                  Sloupová Eva, 6XA