Jak se žije a studuje ve francouzském Nîmes

Jak se žije a studuje ve francouzském Nîmes

Velmi příjemné povídání s Viktorií Antošovou, která po absolvování kvinty pokračuje ve studiu střední školy v české sekci v Nîmes. Ale nezapomněla na nás a přijela se podívat. Článek je stylově vzhledem k tématu ve francouzské verzi s českými titulky :) 

Partir étudier en France ? D’accord ! Mais pour combien de temps ?

Tout comme Sára Vandasová, qui était intervenue le mois dernier, Viktorie Antošová a tenté l’expérience du lycée en France, mais pas pour un an … pour trois !

Pour que le panorama des possibilités d’études en France soit le plus complet possible, Viktorie est venue aujourd’hui présenter les sections tchèques en France aux élèves de 3TA et de 4KA.

Il existe deux sections tchèques en France : une au Lycée Carnot à Dijon (Bourgogne-Franche-Comté) et une au Lycée Alphonse Daudet à Nîmes (Provence-Alpes-Côte d’Azur) ou Viktorie étudie actuellement. Les élèves passent trois ans au lycée et passent leur bac français.

« Le plus dur, c’est l’espagnol ! » A en croire Viky, la langue française n’est pas un souci. Copains de classe bienveillants, professeurs attentifs, ces étudiants sont chouchoutés pour que leur immersion linguistique et culturelle se passe pour le mieux.

Plusieurs points ont été abordés aujourd’hui, tels que l’hébergement, les finances (qui posent généralement problème), la cantine, les activités extrascolaires ou la découverte d’un nouveau système d’enseignement tourné vers la réflexion et le travail avec des documents. 

Viky se veut rassurante en expliquant que pour elle et pour ses copains de classe, les sciences sont beaucoup moins difficiles qu’en République tchèque et qu’après 6 mois passés en France, la crainte de s’exprimer en français ou de ne rien comprendre a disparu.

Toutes les six ou sept semaines, les lycéens sont en vacances et ont donc la possibilité de rentrer en République tchèque pour se ressourcer dans leurs familles. Viky, elle, a choisi de vivre son expérience à 100 % et de profiter de ces congés pour découvrir le pays et notamment Paris ! « J’aurais pu rentrer pour les vacances de Toussaint, mais comme ma famille ne me manque pas trop, j’ai préféré aller à Paris où j’ai passé quelques jours chez une amie ».

Si l’expérience vous tente, sachez qu’un niveau B1 est suffisant et comme l’a souligné Viky, le plus important c’est d’être motivé !

Pour plus d’information : http://dijon-nimes.eu/

Odjet studovat do Francie ? Jasně ! Ale na jak dlouho ?

Stějně jako Sára Vandasová, která naší školu navštívila minulý měsíc, Viktorie Antošová získala zkušenost z francouzského gymnázia, ale ne jen roční, pokračuje dál ještě 3 roky.

Aby nabídka možností studia ve Francii pro nymburské gymnazisty byla co nejvíce kompletní, Viktorie přijela ve čtvrtek 13.3.2020 představit české sekce ve Francii studentům tercie a kvarty A.

Ve Francie jsou dvě české sekce, jedna na Carnotově lyceu v Dijonu (region Burgundsko-Franche-Comté) a druhá na Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes (region Provence-Alpes- Côte d’Azur), kde momentálně studuje Viktorie. Studenti v sekci studují tři roky a na závěr skládají francouzskou maturitu.

« Nejnáročnější je španělština ! » Podle Viky, francouzština není problém. Kamárádi ze třídy jsou nápomocní, učitelé pozorní, čeští studenti jsou podporováni, aby jejich kulturní a jazykové začlenění proběhlo co nejlépe.

Během besed došlo na otázky týkající se ubytování, financí (které jsou často hlavní obavou), stravování, mimoškolních aktivit a způsobu francouzské výuky zaměřené na reflexi a práci s dokumenty.

Viky ubezpečila naše studenty, že pro ní a její české spolužáky, přírodní vědy jsou mnohem méně obtížné než v České republice. A navíc po 6 měsících strávených ve Francii, obavy spojené s mluvením ve francouzštině a strach z neporozumění zmizeli.

Každých 6 až 7 týdnů mají ve Francii prázdniny a čeští studenti se mohou vrátit domů. Viki si ale vybrala, že si Francii užije na 100% a prázdniny využila pro objevování země a zejména Paříže. « Mohla jsem jet domů na podzimní prázdniny, ale protože rodina mi ani nechyběla, tak jsem raději jela strávit pár dní do Paříže k jedné kamarádce. »

Pokud vás tato zkušenost láká, vězte, že jazyková úroveň B1 ve francouzštině je dostačující a jak Viki zdůraznila, nejzásadnější je motivace.

 

 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.