Den otevřených dveří na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo

Den otevřených dveří na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo

Dne 28.6.2022 se část tříd 4KA a 4KB vydala s paní profesorkami Grusovou, Plechlovou a Haníkovou na Den otevřených dveří Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. V 8:12 jsme se společně vypravili vlakem do Prahy a tramvají jsme dojeli na Malostranské náměstí a odsud pěšky jsme dorazili před bránu Lobkovického paláce, kde má velvyslanectví své sídlo.

Na místě následoval krátký rozchod, při kterém jsme měli možnost si prohlédnout vnitřní prostory paláce a v jeho zahradách se zúčastnit připraveného programu, jehož součástí byly kvízy o Německu a jeho spolkových zemích, nebo otázky z testu k získání německého občanství, díky nimž jsme se dozvěděli, např. kdo je současným německým kancléřem, jaké barvy jsou na vlajce Saska, nebo kolik má celkem Německo spolkových zemí. Za správně zodpovězené otázky jsme si mohli vybrat různé odměny - propisky, zápisníky, plátěné tašky,..

V průběhu návštěvy byla také možnost si zakoupit tradiční německé jídlo a pití, např. všemi němčináři známou limonádu Spezi. Ke konci výletu nás čekala animace ve vnitřních prostorách paláce, kde jsme si zahráli hry v němčině a naučili se pozdravy dalších německy mluvících zemí. Následoval krátký rozchod pro poslední možnost prohlídky velvyslanectví a přesunuli jsme se zpět na Masarykovo nádraží, odkud jsme vyrazili vlakem opět domů.  

Jako účastníci bychom ocenili pestrý, dobře zorganizovaný program a jeho volnost. Pozitivem pro nás byla také ochutnávka jídla, která nám umožnila blíže poznat německou tradiční kuchyni.

Celkově výlet hodnotíme velmi pozitivně a tímto děkujeme profesorkám za jejich organizaci.

 

Auf Wiedersehen!

 

Nela Němcová 4KB

 

V úterý, dne 28. června 2022, se v Lobkovickém paláci uskutečnil Den otevřených dveří německého velvyslanectví v Praze.

Velvyslanectví v tento den představilo nejen svou práci a palác, v němž sídlí, ale stalo se také fórem pro více než 30 partnerských organizací – českých, německých a česko-německých, které návštěvníky rovněž seznámily se svou prací.

Velvyslanectví připravilo ve spolupráci s mnoha partnery široký a pestrý program, jehož součástí byla celá řada hudebních vystoupení, dětský koutek a kulinářské speciality. O občerstvení se například postaraly dvě mobilní polní kuchyně, z nichž jedna patřila Armádě ČR a druhá německému Bundeswehru.

Dopoledne navštívily velvyslanectví školní třídy, odpoledne až do 19 hod se pak jeho brány otevřely pro širokou veřejnost.

 

Přehled nejdůležitějších momentů z tohoto dne:

ü  Dopolední i odpolední část slavnostně zahájil velvyslanec SRN Andreas Künne

ü  Stánky více než 30 organizací z oblasti česko-německých vztahů s širokou nabídkou informací a aktivit. Mezi nimi např.:

-          Centrála pro německé školství v zahraničí

-          DAAD- Informační centrum Praha

-          Goethe Institut v Praze

-          Česko-německá obchodní a průmyslová komora

-          Česko-německé fórum mládeže

-          Německá turistická centrála

-          Tandem - Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže

-          Zastoupení Svobodného státu Bavorsko

ü  Prohlídka reprezentačních prostor barokního Lobkovického paláce, dnes pracoviště německých diplomatů a jejich českých spolupracovníků

ü  Fotbalová aréna, kde si mohl každý zakopat a zahrát. Aktivity spojené s fotbalem.

ü  Německé kulinářské speciality

ü  Možnosti a programy pro krátkodobé a dlouhodobé pobyty v Německu

ü  Prezentace zkušeností s výměnou mládeže, škol a studentů.

ü  Zábavná forma výuky němčiny, která přibližuje základy německého jazyka.

ü  Dějiny a umění spojené s Lobkovickým palácem, prohlídka s odborným výkladem. 

ü  Hudební vystoupení

ü  Naučný program   

 

Závěr z návštěvy německého velvyslanectví:

Tento den byl mimořádně přínosný a velmi příjemný jak pro učitele německého jazyka, tak pro jejich žáky.

 

Grusová Dita