Praha – Královská cesta / Prag – Der Königsweg

Praha – Královská cesta / Prag – Der Königsweg

Dne 2. května 2024 se skupina němčinářů ze třídy 6XA vydala s paní profesorkou Haníkovou směrem Praha Masarykovo nádraží. (Ostatní němčináři měli taktéž podobný program se svými vyučujícími). Cílem naší exkurze bylo projít Královskou korunovační cestu, po které procházely korunovační průvody českých králů.

Úkolem každého z nás bylo připravit si text v němčině o jedné či více památkách na této cestě a text zpaměti spolužákům v daném místě převyprávět. Museli jsme své spolužáky pozorně poslouchat, protože jsme různé informace museli vyplňovat do pracovních listů. Mým úkolem bylo provádění po Malé Straně. Královská cesta začíná u Prašné brány, vede přes Celetnou ulici, kde jsou k vidění krásné domovní znaky, které sloužily místo domovních čísel. Na Staroměstském náměstí jsme si prohlédli známý Orloj a pokračovali jsme směrem ke Karlovu mostu, přes Malostranské náměstí až do Nerudovy ulice, zde jsme si prohlédli dům, ve kterém bydlel Jan Neruda. Pokračovali jsme směrem k Loretě, kostelu se známou zvonkohrou. Poslední zastávkou naší exkurze a zároveň konec Královské cesty, byl Pražský hrad, zde jsme si prošli nádvořími a pokračovali směrem  ke Zlaté uličce. Zde jsme si poslechli poslední proslov v němčině, paní profesorka nám zhodnotila naše průvodcovské výkony a poté jsme se vrátili domů.

                                                                            Viktorie Franková, 6XA

Die Kleinseite

Der Kleinseitner Platz ist das Zentrum von der Kleinseite.In der Mitte des Kleinseitner Rings steht die St. Nikolauskirche, die berühmteste Barockkirche Prags. Weitere interessante Sehenswürdigkeiten  sind das Alte Rathaus, das Schloss Smiřický Nr. 18, sowie eine Reihe internationaler Botschaften. Die Neruda-Gasse war in der Vergangenheit der Hauptweg zur Prager Burg.  Sehenswert sind vor allem die Hauszeichen. Noch im 18. Jh. hatten die Häuser in Prag keine Hausnummern , sondern sg. Hauszeichen. Viele ursprüngliche Hauszeichen, Statuetten, Reliefs und Bilder sieht man über der Hauseingänge in der Neruda-Gasse. So findet man z. B. das Haus Zum Roten Löwen, Zum Esel in der Wiege und Zu den Drei Geigen . Die Straße wurde nach dem tschechischen Schriftsteller Jan Neruda benannt, der im Haus Zu den Zwei Sonnen lebte. Er hat die Geschichten von der Prager Kleinseite geschrieben. Loreto ist eine Loreto-Kirche  und eine Gruppe umliegender Barockgebäude. Am Eingang von Loreta befindet sich das größte Tempelglockenspiel Europas. Es wurde 1694 vom Uhrmacher Petr Neumann erbaut. Es besteht aus dreißig Glocken  aus Amsterdam, aber nur 27 von ihnen klingen. Das Glockenspiel wird elektronisch gesteuert und spielt immer zu jeder vollen Stunde von 8 bis 18 Uhr.

 

 

 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.