Exkurze na Pražský hrad

Exkurze na Pražský hrad

Dne 13. dubna 2023 se třída 5QA vydala společně s panem profesorem Kotyzou a paní profesorkou Haníkovou do Prahy.

Část francouzštinářů se vydala s panem Kotyzou na Francouzský institut a zbytek se vydal tramvají číslo 15 směrem na Pražský hrad s paní profesorkou Haníkovou. Z tramvaje jsme vystoupili na Malostranské stanici, abychom  se mohli  projít po starých zámeckých schodech, které nás dovedly až na 3.nádvoří přímo na Pražském hradě. A tam jsme se setkali s panem Havlíkem, který nám dělal průvodce po místech na Pražském hradě, kam se běžně turista nepodívá.

Jako první jsme vstoupili do Katedrály Sv. Víta a vystoupali  jsme 196  schodů, abychom se dostali k 3. největšímu zvonu na světě, jmenuje se Zikmund a váží přes 16,5 tun.

Po schodech jsme sestoupali až k Hrobce českých králů, která je veřejnosti nepřístupná.

Dále jsme navštívili další hrobku, a to hrob Sv. Václava (českého knížete) ve Svatováclavské kapli. Součástí této místnosti jsou také dveře se sedmi klíčovými dírkami, za kterými se skrývají korunovační klenoty.

Poté jsme přes nádvoří vstoupili do Starého královského paláce a dozvěděli jsme se o životě krále a o požáru roku 1541.

Navštívili  jsme jediné spojení mezi starým a novým palácem - Královskou oratoř.

Prohlédli jsme si také Vladislavský sál, ve kterém se před 5 lety vystavovaly korunovační klenoty.

Na vyhlídce pro delegaci jsme si prohlédli okno, kde proběhla Pražská defenestrace.

Vladislavským sálem jsme se přesunuli do místnosti s kopiemi korunovačních klenotů.

Na závěr nás pan Havlík dovedl do Zlaté uličky, kterou jsme si už samostatně prošli.

Poté jsme se vydali směrem k nádraží a jeli domů.

 

Tento výlet mi dal možnost navštívit místa, která nejsou veřejnosti přístupná. Nejvíce se mi líbila Hrobka českých králů, která je v Katedrále Sv. Víta.

                                                  

                                                                                       Viktorie Franková, QA

 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.