Druhý Erasmus pobyt za námi aneb Francouzské zápisky 5QA, 6XA a 7MA

Druhý Erasmus pobyt za námi aneb Francouzské zápisky 5QA, 6XA a 7MA

Letošní školní rok přinesl výrazné oživení zahraničních aktivit pro naše studenty francouzštiny. Díky projektu Erasmus+ se podařilo uskutečnit dva studentské pobyty a celkem 12 našich francouzštinářů se tak podívalo na partnerskou školu do malebného burgundského městečka Louhans.

Tuto sobotu se z Francie vrátila druhá šestice tvořená studenty 5QA, 6XA a 7MA. Kromě ochutnávky francouzské výuky v různých hodinách, pobytu na internátu a stravování ve školní jídelně se měli možnost podívat např. do Dijonu, kde si někteří prohlédli svá možná budoucí působiště – Carnotovo lyceum nebo třeba i SciencesPo. A cestou zpět došlo i jízdu TGV a prohlídku Štrasburku. O tom, jak to vnímali sami účastníci již více v jejich příspěvcích.

 

Do Francie jsem vyrazila s očekáváním, že prozkoušíme naše jazykové dovednosti. Zdali se dokážeme dorozumět a hlavně porozumět ostatním. Doufala jsem, že se nám podaří navázat kontakty a že okusíme francouzský školní systém na vlastní kůži. 

Ještě před příjezdem na cílovou stanici na nás čekaly hned dva bojové úkoly, to sice objednat si oběd v pekárně a koupit lístek na vlak. V těchto zkouškách jsme obstáli poměrně dobře.

Druhý den našeho pobytu, to jest úterý, jsme představili v krátké prezentaci Nymburk. O pár chvil později nám na oplátku naši spolužáci představili Louhans po jeho historické a kulturní stránce.

Tento den jsme měli možnost posedět s našimi francouzskými kamarády a nějak více se seznámit. Toho jsme využili a probrali jsme otázky týkající se české kuchyně a stereotypů, které přisuzujeme Francouzům.

Co se týká vyučování na lyceu, výuka se liší v mnoha ohledech, ovšem největší rozdíl je v aktivitě žáků a výkladu učitele. Ve třídách bývá povětšinou hromové ticho. A výklad učitele spíše není, jejich učebnice jsou plné textů, které žáci samostatně či učitel sám přečte a nadále se věnují otázkám k textu. Takto probíhala drtivá většina předmětů. Jako jediné se lišila praktika. Ta byla podobná jako v Česku, až na jejich obsah - (složení hlíny a její vznik). Ten byl velice zajímavý, jednoduše podaný a pro další studium přínosný.

Francouzštinu jsme si nejvíce procvičili v rozhovorech se studentkami na internátu. Vždy před spaním se nám podařilo vést intenzivní rozhovor o Česku, o Francii a o životě na internátu.

Domů odjíždím s větší důvěrou ve své dorozumívací schopnosti, avšak jsem zjistila, že na orientaci ve městech budu muset zapracovat.

Tamara Kotyková 5QA

Před naším odjezdem do Francie jsem se cítil poněkud nejistý, neboť toto měla být první velká příležitost pro praktické využití mých znalostí francouzštiny. Od zájezdu jsem tedy primárně očekával zkušenosti, na základě kterých bych mohl posoudit, zda jsem schopen francouzštinu aktivně využívat.

Úplně prvním zážitkem bylo pořizování jízdenky na vlak a následný nákup oběda. Hned druhý den po příjezdu pak přišla vytoužená komunikace s místními studenty, a to především s těmi, kteří zanedlouho navštíví naše gymnázium. Dle mého názoru jsme však na sebe neměli tolik času, abychom se blíže poznali. Naštěstí jsme si vyměnili kontakty, takže tento menší problém byl svým způsobem zažehnán.

V průběhu našeho pobytu jsme také pravidelně navštěvovali určité hodiny, na kterých jsme měli příležitost pozorovat metody francouzské výuky a porovnávat je s těmi našimi. Mezi tyto hodiny patřili především Histoire-géographie (spojení dějepisu a zeměpisu v jednom předmětu), dále filosofie, zeměpis samotný nebo dokonce hodina divadla.

Nakonec nechyběly ani výlety za kulturou do měst jako Chalon-sur-Saône, Dijon nebo Besancon (při příjezdu do Francie) a Štrasburk (při cestě zpět do ČR).

Tento zájezd pro mě představoval neuvěřitelnou cestu za poznáním, za kterou jsem opravdu vděčný. Odnáším si několik nových naučených slovíček, poznatků, nové známosti, fotky, suvenýry, ale hlavně motivaci se i nadále věnovat rozvoji mé francouzštiny. Třešničkou na dortu je pak uklidňující pocit v duši, že vskutku jsem schopen se v cizině domluvit. Stačí se nebát.

Ondřej Klíma 7MA
 
V neděli 23. 4. se šestice studentů v čele s panem profesorem Kotyzou vydala na cestu do země galského kohouta pod hlavičkou programu Erasmus +.  
 
Hlavním cílem projektu bylo se seznámit s francouzským školním systémem a průběhem školního dne, zapojit se do hodin a dokázat si z nich něco odnést. Týden jsme strávili (především) v burgundském městě Louhans, kde jsme navštěvovali tamější školu Lycée Henri Vincenot v jejím plném rozsahu – ubytovaní jsme byli na internátu, kde pod dohledem paní surveillantes panovala velmi přísná pravidla, na tři jídla denně jsme chodili do kantýny a účastnili se určitých hodin. Na mě osobně působil uzavřený areál s nepříliš hezkými budovami docela skličujícím dojmem, čemuž dodával ještě fakt, že průběh celého dne byl řízen tím samým zvoněním – od budíčku, přes oznamování hodin, po začátek hodiny večerního obligátního učení. Postrádala jsem volnost, na kterou jsme z Česka zvyklí. 
 
V průběhu týdne jsme navštěvovali především hodiny předmětu Histoire-Géographie, který je koncipován výrazně jinak, než jeho dva naše protějšky.
Studenti jsou více pasivní, učitelé diktují přesné definice a obecně mi přijde, že chybí více zapojení žáků do probíraného učiva. Na druhou stranu jsme taktéž mohli navštívit hodinu SVT (přibližně naše biologie), která se mi svou koncepcí opravdu líbila. 
 
Mimo školního prostředí (a samotného Louhans) jsme zavítali i do dalších francouzských měst. Celodenní výlet proběhl v Dijonu, na jedno odpoledne jsme se procházeli po Chalon-sur-Saône a poslední večer ve Francii jsme strávili ve Strasbourgu. 
 
Jsem moc ráda, že jsem se tohoto programu měla šanci zúčastnit, odnáším si spoustu nových zkušeností a zážitků.
 
Marie Kramešová 6XA
 
A protože letošní školní rok ještě nekončí, tak se již 7. května těšíme na francouzské studenty, kteří přijedou do Nymburka. Studium francouzštiny u nás rozhodně není jen teorie. 
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.