Matematika

Matematika

 1. Přímka a její části
 2. Rovina
 3. Trojúhelník
 4. n-úhelník
 5. Pythagorova věta a Euklidovy věty
 6. Kružnice, kruh, kulová plocha, koule
 7. Elipsa
 8. Hyperbola
 9. Parabola
 10. Tečny
 11. Mnohostěny a rotační tělesa
 12. Číselné obory
 13. Množina komplexních čísel
 14. Rovnice, nerovnice a soustavy
 15. Funkce a její graf
 16. Matematické věty a jejich důkazy
 17. Množiny a základy matematické logiky
 18. Výrazy
 19. Absolutní hodnota, velikost, vzdálenost
 20. Parametr v úlohách
 21. Substituce při řešení rovnic a jejich soustav
 22. Shodnosti a podobnosti
 23. Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice
 24. Logaritmická funkce, rovnice a nerovnice
 25. Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice
 26. Funkce definované na množině přirozených čísel
 27. Řady
 28. Kombinatorika
 29. Pravděpodobnost a statistika
 30. Užití matematiky v praxi

 

 

Aktuální informace

25.06.2019

každé pondělí 9:00 - 11:00 hod. Průkazky na dopravu potvrzujeme až na začátku školního roku v září.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1952.

Narodil se 8. 4. 1934 v Nymburce. V roce 1958 ukončil studia na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. 

Anketa

 
Vyberte motto školního roku 2019-2020
Motto 1 12 %
Motto 2 21 %
Motto 3 58 %
Moto 4 8 %
Celkový počet hlasů: 112
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Bezdrátová telegrafie

27. květen 1903

AEG a Siemens založily Společnost pro bezdrátovou telegrafii.

Nejčtenější

01.08.2019

Prázdniny, ač se nám to líbí nebo ne, se přehouply do své druhé poloviny. Jako každý rok dáváme na výběr 4 možnosti pro motto školního roku. Nedá se pochybovat o tom, že i nadcházející rok bude rokem velice bohatým a činorodým. Žáky a učitele čeká spousta práce, učení a zážitků. Pro některé bude tento rok prvním na Gymnáziu Bohumila Hrabala, pro někoho rokem posledním. Každý z nás přijde do školy s různými představami, předsevzetími, cíli a přáními. Věříme, že přesto je pro nás všechny jedno společné - snaha o co nejlepší výsledky.

Dejte hlas myšlence, která by nás měla celým školním rokem provázet a ke které se budeme v jeho průběhu obracet. Bude nás motivovat a vést k cíli. V anketě, která je zveřejněna v první srpnový den, jsou citáty uvedeny jen číslem motta. Autorem všech myšlenek, které se i z dnešního pohledu jeví jako velice aktuální, je řecký filozof Sokrates (469 - 399 p. n. l.).

Zde je jejich kompletní přehled.

Motto 1

Silné mysli diskutují o myšlenkách, průměrné o událostech a slabé mysli o lidech.

Motto 2

Tajemstvím změny je soustředit veškerou svou energii ne na boj se starým, ale na budování nového.

Motto 3

Kdo chce pohnout světem, musí se nejdříve pohnout sám.

Motto 4

Nebudeme žít lépe, pokud nebudeme hledat, jak se stát lepšími.

 

celý článek
29.07.2019

Přejeme všem návštěvníkům našich stránek krásné léto a na konci srpna se těšíme na shledanou!

celý článek
 
J. W. Goethe: Nestačí vědět. Nestačí chtít. Je třeba konat.