Matematika

Matematika

 1. Přímka a její části
 2. Rovina
 3. Trojúhelník
 4. n-úhelník
 5. Pythagorova věta a Euklidovy věty
 6. Kružnice, kruh, kulová plocha, koule
 7. Elipsa
 8. Hyperbola
 9. Parabola
 10. Tečny
 11. Mnohostěny a rotační tělesa
 12. Číselné obory
 13. Množina komplexních čísel
 14. Rovnice, nerovnice a soustavy
 15. Funkce a její graf
 16. Matematické věty a jejich důkazy
 17. Množiny a základy matematické logiky
 18. Výrazy
 19. Absolutní hodnota, velikost, vzdálenost
 20. Parametr v úlohách
 21. Substituce při řešení rovnic a jejich soustav
 22. Shodnosti a podobnosti
 23. Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice
 24. Logaritmická funkce, rovnice a nerovnice
 25. Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice
 26. Funkce definované na množině přirozených čísel
 27. Řady
 28. Kombinatorika
 29. Pravděpodobnost a statistika
 30. Užití matematiky v praxi

 

 

Aktuální informace

14.10.2018

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017-2018.

30.09.2018

Ředitel školy zveřejnil kánon literatutry pro maturitní zkoušku ve školním roce 2018 - 2019.

Významní absolventi

František Rachlík

Absolvoval v roce 1924.

Narodil se 16. 9. 1904 v Nymburce, zemřel v Praze 13. 2. 1980. Po skončení vojenské služby studoval na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy filozofii, dějiny umění a estetiku.

Anketa

 
Je 8 týdnů letních prázdnin málo nebo moc?
Je to málo. 58 %
Stačí to. 36 %
Je to moc. 6 %
Celkový počet hlasů: 507
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Stávka na dráze

6. dubna 1903

Všeobecná stávka železničářů v Nizozemsku

Nejčtenější

22.12.2018

Ve školním kole Geologické olympiády se v kategorii A ("žáci ZŠ") umístila na 1. místě Anna Vávrová z 4KB. V kategorii B ("středoškoláci") byl nejúspěšnějším náš loňský reprezentant i v KK GeO Martin Laš ze 6XB.

celý článek
17.01.2019

Republikové finále v basketbalu kategorie V. (střední školy) se konal pod záštitou hejtmanky karlovarského kraje Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové 16. – 17. ledna 2019 v hale míčových sportů – Aréně Karlovy Vary. Družstvo naší školy cestovalo po nevydařeném mistrovském zápasu v Praze již v úterý pozdě večer. Pod trenérským vedením Robina Švarce do bojů zasáhli: Martin Holoubek, Lukáš Mareš, David Snop, Vojtěch Vejvar, Dominik Plešingr, Rostislav Jirák, Juraj Valentiny, Tobiáš Mikula, Filip Kábrt a Adam Srník.

celý článek
18.01.2019

V pátek 18. ledna 2019 proběhlo v centrální hale TJ Tatranu Střešovice, krajské finále „Florbal Challenge“ SŠ. Mezi pěti postupujícími týmy byla i jedenáctka našich studentů, tvořících základ „Hyblerovců“.  Konkrétně: Marek Antoš, Filip Touš, Tonda Dadák, Adam Kubát, Václav Berný, Martin Kozák, Vojtěch Žáček, Vojtěch Bejbl, František Vlasák, Ivan Tomášek a Lukáš Hořínek.

celý článek
 
J. W. Goethe: Nestačí vědět. Nestačí chtít. Je třeba konat.